Metsa ost

Metsakinnistu müümine on vast kõige madalama riskitasemega viis oma metsalt tulu teenida. Kui küpse metsa osa kinnistul on vähemalt 60%, on raieõiguse asemel kindlasti tulusam metsakinnistu müüa. Metsa ost on meie üheks peamiseks tegevusalaks. Me ostame Teie metsakinnistuid ning raieõigust alati Teie jaoks parima hinnaga. Parima hinna saamiseks saatke meile metsa hindamiseks kiri kogu vajaliku infoga. Lõpliku hindamise teeme juba kohapeal, kus hindame metsa väärtust ning kontrollime Teie metsa tervist. Kui teil ei ole veel kindlat tegevusplaani või -kava, siis esmalt soovitame tellida meilt konsultatsiooni, et selgitada välja, kas mõistlikum on metsa müüa või selle eest hoolt kanda. Kui olete otsustanud müümise kasuks, oleks järgmiseks sammuks tellida metsa hindamine, selliselt saate kindluse, et teenite metsakinnistult maksimaalse võimaliku tulu.

Mis tegurid mõjutavad metsa hinda?

  • Metsa asukoht
  • Metsa vanus
  • Metsas kasvava puidu kvaliteedist
  • Puuliigid

Enne metsa ostu või müüki on oluline teada metsamaa hinda. Metsa hind sõltub suuresti eelmainitud faktoritest. Tähtis on ligipääsetavus – tihedalt asustatud alal on tavaliselt metsa hind kõrgem kui samaväärsel metsakinnistul, mis on hõredamalt asustatud ning ligipääsetavus on halvem. Metsa ostu puhul jälgime kindlasti ka metsa vanust, raieküps mets on väärtuslikum kui üleküpsenud.

Õigesti majandatud mets toob metsaomanikule suuremat kasu. Tähtis on ka metsa liigiline koosseis – väärtuslikumad puuliigid on näiteks kuusk, mänd ja kask.

Oleme metsafirma, mitte vahendaja

Meie ettevõtte peamised tegevusalad on:

  • metsakinnistute ost
  • metsamaa ost
  • põllumaa ost

Wide Forest OÜ ei ole ettevõte, kes metsakinnistuid vahendab, vaid meie põhitegevuseks on metsa ost, metsa müük, põllumaa ost ja põllumaa müük.

Meie metsaeksperdid on reaalse praktilise ja pikaajalise kogemustega ning vastava haridusega spetsialistid. Kõigil meie ettevõtte töötajatel on pikk erialane töökogemus, et tagada teile õiglane metsa hind ja põllumaa hind.

Miks müüa mets meile?

Rahulolevad kliendid
Üle 3000 rahuloleva maaomaniku
Parim hind
Parimad hinnad üle eesti
Kvaliteet
Kindel tööde kvaliteet